Hej!

Vi avvecklar vår verksamhet.

Ordbruket bildades i september 1990 av Hans Hartman och Stefan Cederlöf.
Målsättningen var att vi skulle få en plattform att själva producera böcker och material som för oss var ”kul att ta fram” och som vi såg behövdes främst som pedagogiska material. Till största del har vi vänt oss till Svenska kyrkans församlingar. En annan verksamhetsgren för Ordbruket har varit att hålla i seminarier, utbildningar och producera utställningar. Vi har under åren också haft en stor produktion av tidningar och material till olika beställare.
Den största, och viktigaste, produktionen har varit utgivningen av Bildspråk – svartvita bilder att använda i samtal med människor. Främst har paketen beställts av församlingar men många kunder har också verkat inom social omsorg, skolor, sjukvård, polis och företag som arbetat med chefs- och personalutveckling …
Sammanlagt har Ordbruket givit ut 17 paket med 32 bilder i varje – alltså mer än 500 unika bilder – till största övervägande del med Hans som fotograf. Ytterligare ett artonde paket gavs ut som en specialutgåva där vi samlade många bilder som varit med i tidigare paket.
Under senare år har verksamheten saktat ner och nyproduktionen minskat och någon gång är det dags att fatta beslutet att verksamheten ska upphöra. Att sälja verksamheten har aldrig varit en tanke för Hans och Stefan. Ordbruket har från början till slut varit en del i våra liv.
Vi vill tacka alla som varit med oss under de här 30 åren: Ett stort antal medförfattare, fotografer och tryckerier som vi haft ett tätt samarbete med.
Ett särskilt, och stort tack till Johan Nilsson för den enorma insats du gjort för Ordbruket – både som anställd, fotograf, idéspruta, kreatör och praktisk utförare. Du har antagligen haft minst ett finger med i varje produktion.

Hans och Stefan

Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@ordbruket.se eller ring 070–525 95 56.