#Eftertänkt

Att tänka efter. Att formulera sig i ord och bild. Att bearbeta och tolka vardagen. Dela med andra. Vi läser, ser bilderna. Nickar instämmande, skrattar till eller torkar en tår. Deltagande. Iakttagande. Kanske sätter någon annan ord på det man själv bär på? Till tröst eller tacksamhet.

Lotta skriver dagsnoteringar med sin mobiltelefon. Ofta korta, men välavvägda och innehållsrika. Hans fångar samtiden med sin kamera. Dokumentärt och kontemplativt. Så stod deras delanden sida vid sida på Facebook. I den här boken möts deras alster, Lottas texter och Hans bilder. För människor mitt i livet. Ett samtalsmaterial som kan stämma till eftertanke. En samling existensiella frågor som vill inspirera andra att dela det som är eftertänkt.

#Eftertänkt är utgiven i samarbete med Sensus.

Studiehandledning
En studiehandledning till boken finns att hämta från Sensus webbplats - Studiehandledning (pdf)
Hos Sensus finns information om hur du startar en studiecirkel utifrån boken. Läs här!

Om författare & fotograf
Lotta Ingerholt
är gymnasieteolog och pedagog i Uppsala domkyrkoförsamling. Hon har alltid använt ord och formulerat sina tankar i text. I sitt arbete, framförallt bland unga, vill hon på olika sätt skapa rum för fördjupande samtal, där människor får möta varandra, dela erfarenheter och sätta ord på sin egen upplevelse.
Hans Hartman är präst, folkhögskollärare och fotograf som genom åren specialiserat sig på pedagogik och bild. Han står bland annat bakom Bildspråk – en serie paket med svartvita fotografier framtagna för att stimulera till samtal och fördjupning vilka ges ut av Ordbrukets förlag.

ISBN: 978-91-979615-0-9

Pris: 100 kr/st (beställ under rubriken "Våra produkter"!)