Bildspråk 6

Ett allmänpaketGenom att blanda bilder från olika Bildspråk, skapas hela tiden nya bildserier. Bildspråk 6 är framtaget som ett komplement till befintliga paket, men fungerar givetvis bra som ett fristående Bildspråk också.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt.