Bildspråk 17

Klimat och miljöI samarbete med Sensus studieförbund har Ordbruket tagit fram 32 bilder med tema: ”Klimat och miljö”.
Bilderna och handledningen anknyter till det vanliga livet hemmavid; kring valet mellan bilen-cykeln-kollektiva färdmedel, hur vi konsumerar mat och energi… men ställer också frågor kring vårt globala ansvar.
Handledningen har en introduktion kring hur man kan arbeta med bild och ger idéer till olika frågeställningar för samtal, men också konkreta förslag till värderingsövningar.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt. Beställ här!