Bildspråk 16

Med Kristus i centrum / Upptäck och dela troSvenska Kyrkans Unga i Uppsala stift har haft ett temaår under 2010 kallat ”Med Kristus i centrum”. Bildspråk 16 är framtaget i anslutning till detta temaarbete. 32 bilder för dem som vill samtala om kristen tro, men också ett material som utmanar och ifrågasätter. En generös studiehandledning på 21 sidor ger en introduktion kring hur man kan arbeta med bild och 62 frågeställningar för olika grupper i olika sammanhang: konfirmander, ungdoms och vuxengrupper.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt. Beställ här!