Bildspråk 14

Tema: "LivsTid"LivsTid – 32 bilder kring livets frågor och tidens gång. Bilder om livets övergångsställen; dop, konfirmation, vigsel och begravning. Bilderna har tagits fram i samarbete med Uppsala, Strängnäs och Växjö stift med fokus på dopet.

Handledning
Med Bildspråk 14 följer en utökad handledning. Förutom en rad allmänna frågor har redaktionsgruppen har lyft fram och formulerat frågeställningar kring dopet för fyra områden: Konfirmander, dopsamtal, fortbildning, vuxen väg till tro.
Här följer några utdrag ur övningar i handledningen;36. Ägget – spädbarnet Bild nr 23 och 1
Jämför bilderna: likheter – olikheter.
Vad föreställer de?
37. Rullatorn Bild nr 8

Är livet en del av själva kretsloppet?
Vad säger den här bilden om styrka - svaghet?
Vad säger den här bilden om dopet?

Bildspråk på cd
Till Bildspråk 14 går det även att köpa en cd med bilderna på, vilken ger möjlighet att använda enstaka bilder som utgångspunkt för gemensam tolkning, inledning till en föräldrarsamling eller fortbildning, utgångspunkt för en predikan, mm.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet!


Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt. Beställ här!