Bildspråk 13

Tema: MänniskosynI anslutning till arbetet med ”Samtalsguide till Stockholms Stadsmissions värdegrundsdokument”
väcktes frågan om Ordbruket kunde ta fram ett särskilt ”Bildspråk” med temat människosyn.

Tillsammans med Eva Melin från Stockholms Stadsmission gjordes bildurvalet. Flera bilder i det nya bildpaketet har redan varit publicerade i tidigare Bildspråkspaket,
medan en del av bildmaterialet är helt nytt.

Med Bildspråk 13 följer en handledning som utarbetats tillsammans med Kerstin Selén från Sensus.
Bildspråk 13 är en samproduktion mellan Stockholms Stadsmission, Sensus studieförbund och Ordbruket AB.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt. Beställ här!