Bildspråk 12

Tema: "Mansbilder"

Ordbruket har tagit fram Bildspråk 12 i sambarbete med Sensus studieförbund. SKS – nuvarande Sensus – drev i mitten av 1990-talet ett "mansprojekt". I anslutning till projektet producerade Ordbruket ett Bildspråk med temat "mansbilder". Bildspråket fick nummer 4 i serien med bildpaket från Ordbruket.

Bilder blir gamla och Ordbruket bjöd därför Sensus till ett nytt samarbete kring nya bilder om män och deras könsroller, identitet, sexualitet, förebilder, makt, hierarki, drömmar, minnen... Resultatet blev Bildspråk nummer 12.

Bildspråk på cd
Till Bildspråk 12 är det också möjligt att köpa en cd med bilderna på. Cd-skivan ger möjlighet att använda enstaka bilder som utgångspunkt för gemensam tolkning, inledning till en föräldrasamling eller fortbildning, utgångspunkt för en predikan, mm.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet

Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt.