Bildspråk 11

"MVG eller IG" - om människovärde och människosyn


Ordbruket har tillsammans med Lunds stift arbetat fram Bildspråk 11. Stiftet ville ha ett material för grund- och gymnasieskolans lärare och elever kring människovärde och människosyn utifrån betygens MVG … IG. Värderar vi oss själva och varandra med MVG och IG-stämplar? Är vi något annat, något mer än det vi presterar? Har vi som människor ett värde i oss själva?

Skolans frågor kring värderingar, människovärde och människosyn är allmängiltiga. Vi betygsätter och värderar i livets alla skeenden och sammanhang. Vi ifrågasätter vårt eget och andras värde, vi dömer, bedömer, graderar, upphöjer, utnämner, utesluter, klättrar, trycker ner…

32 svartvita bilder och studiehandledning för skolor, men också för idrottsföreningar, politiska partier, vårdutbildningar, församlingar, polishögskolor, prästutbildningar… Överallt där värderingsfrågor med fokus på människosyn och människovärde är viktiga frågor.

Bildspråk på cd
Till Bildspråk 11 går det även att köpa en cd med bilderna på, vilken ger möjlighet att använda enstaka bilder som utgångspunkt för gemensam tolkning, inledning till en föräldrarsamling eller fortbildning, utgångspunkt för en predikan, mm.

Översikt
Klicka här för att se vilka bilder som ingår i paketet


Bildspråk är en serie bildpaket som Ordbruket tagit fram för arbete med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor.

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. Med bildpaketen följer en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket.

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt.