Bildspråk

Ordbruket har i mer än tio års tid producerat "Bildspråk", en serie bildpaket med svarvita bilder. Bilderna används med utbildningar, vid konferenser och i samtal med människor. Förutom några paket med allmänt innehåll, finns ett paket med fokus på särkilda teman (se nedan). Flera av paketen är producerade i samarbete med Sensus studieförbund.

 

 

Bildspråk består av 32 svartvita bilder, tryckta på vykortskartong, format 210x155. I varje bildpaket finns en metodhandvisning med exempel på hur bilderna kan användas i olika situationer. Samtliga paket kan användas för att komplettera de andra paketen, vilket gör att man kan blanda sitt eget paket. Till Bildspråk 11 och några senare paket kan en cd beställas med bilder färdiga för presenteras med bildprojektor och i olika presentationsprogram (PowerPoint, mfl).

Följande Bildspråk har givits ut
• Bildspråk 2 - om relationer mellan människor
• Bildspråk 3 - tema: att vara ung (bilder från 40-talet till nutid)
• Bildspråk 4 & 5 - tema: "mansbilder och "kvinnobilder". Framtagna i samarbete med Sensus studieförbund (fd SKS).
• Bildspråk 6 - ett allmänpaket
• Bildspråk 7 - kulturmöten (i samarbete m Sensus)
• Bildspråk 8 - ett allmänpaket
• Bildspråk 9 - Tonår - konfirmander (i samarbete m Sensus konfirmandprojekt)
• Bildspråk 10 - tema "Samtid", men fungearar som ett baspaket att bygga på
• Bildspråk 11 - "MVG eller IG" om människovärde och människosyn
• Bildspråk 12 - "Man på 2000-talet" (ersätter Bildspråk 4 "Mansbilder)
• Bildspråk 13 - Människosyn (i samarbete m Stockholms Stadsmission)

• Bildspråk 14 - "LivsTid"
• Bildspråk 15 - om relationer och människors möten (ersätter Bildspråk 2)
• Bildspråk 16 - "Med Kristus i centrum / Upptäcka och dela tro" (samarbete med Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift)
• Bildspråk 17 - Miljö & klimat (i samarbete med Sensus studieförbund)

Klicka här för att se innehållet i olika Bildspråk!

Pris 500 kr/st, vid samtidig beställning av flera paket samtidigt lämnas 20 procents rabatt.

Bildspråk i verkligheten: I sorgegruppen
Syliva Swärd är diakon i Kalmar domkyrkoförsamling. Hon använder Bildspråk i samtalet i en sorgegrupp.
Läs mer!

Hans Hartman
Fotograf och idégivare bakom Bildspråk är Hans Hartman. Han har tagit de flesta bilderna och skrivit handledningarna. Hans har en lång bakgrund inom folkbildning och utbildning och har genom åren specialiserat sig på bild och pedagogik. Vill ni ha inspirationsdagar kring "Bilden som verktyg" kan ni ringa tel 070-666 09 95 eller skriva till hans.hartman@ordbruket.se.