Bildarkiv

Här finns en överblick över vilka bilder som ingår i Bildspråkspaketen.

Bildspråk 1 (Allmänt)
Bildspråk 2 (Relationer)
Bildspråk 3 (Att vara ung)
Bildspråk 4 (Mansbilder)
Bildspråk 5 (Kvinnobilder)
Bildspråk 6 (Allmänpaket)
Bildspråk 7 (Kulturmöten)
Bildspråk 8 (Allmänpaket)
Bildspråk 9 (Tonår - konfirmander)
Bildspråk 10 (Samtid)
Bildspråk 11 (Människovärde och människosyn)
Bildspråk 12 (Mansbilder, ny version 2007)
Bildspråk 13 (Människosyn)
Bildspråk 14 (LivsTid)

Bildspråk 15 (Relationer, ny version 2008)
Bildspråk 16 (Med Kristus i centrum/Upptäcka och dela tro)
Bildspråk 17 (Klimat och miljö)

Bilderna i Bildspråk-serien finns tillgängliga för publicering i informationsmaterial, församlingsblad och liknande. Om du vill använda en bild för publicering kontakta Ordbruket via e-post, fax eller post (se uppgifter i sidfoten), ange:

• Numret på bilden du vill använda,
• Adress dit bilden ska skickas (e-post, post, etc),
• Faktureringsadress,
• Ange också i vilken typ av trycksak bilden ska användas (skicka gärna ett ex av det färdiga materialet till Ordbruket).

Bilder faktureras enligt BLFs prislista.

Vad är Bildspråk? Läs mer här!

Vill du beställa Bildspråk, klicka här!